Κατασκευαστές

Προμηθευτές

PrestaShop

Πολιτική επιστροφών

Η εταιρία sunick.gr, υποστηρίζοντας την καλή σχέση μεταξύ των πελατών της και αυτής , σας παρέχει το δικαίωμα επιστροφής ελαττωματικών και ακατάλληλων προϊόντων  ή στην περίπτωση  αποστολής λανθασμένου  προϊόντος, επιστρέφονται στην εταίρεια  με έξοδα δικά μας, αφού διαπιστωθεί ότι όντως το προϊόν είναι ελαττωματικό ή έχει άλλο πρόβλημα. Σας παρέχουμε την δυνατότητα επιστροφής τους αρκεί να τηρείτε ο προβλεπόμενος όρος από την εταιρία μας.

Η εταίρα μας θα αποδέχεται επιστροφές προϊόντων εντός 14 ημερολογιακών  ημερών από την παράδοση του παραλήπτη  και θα πρέπει το προϊόν να είναι στην αρχική του συσκευασία και να συνοδεύεται με το παραστατικό που αποστάλθηκε . Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν θα αντικαταστείτε  με άλλο νέο και σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του ιδίου  θα παρέχετε στον πελάτη άλλο προϊόν ισόποσης αξίας ή σε διαφορετική περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση με άλλο, ο πελάτης θα έχει το δικαίωμα επιστροφής  χρημάτων του , ισόποσης αξίας μαζί με το κόστος μεταφοράς αυτού. Σε περίπτωση που η αγορά έχει πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικού εμβάσματος  , η εταιρία μας θα είναι υπόχρεη να καταθέτη ισόποσο ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό, που θα μας υποδείξει ο κάθε  πελάτης  . Σε περίπτωση που η συναλλαγή έχει γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας , θα ενημερώνεται η εκδότρια  Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής  και η Τράπεζα  με την σειρά της θα κάνει τα προβλεπόμενα που ορίζει ο νόμος , σε ανάλογες περιπτώσεις. Τέλος στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα επιστρεφόμενα είδη  είναι κατεστραμμένα ή  ποσότητα είναι ελλιπής, η εταιρία μας τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη και να προβαίνει μονομερώς και άνευ εταίρου, σε ολικό ή μερικώς συμψηφισμό της αξίας του προϊόντος, έναντι του πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες ή απορίες που τυχόν προκύψουν, είμαστε στην διάθεση σας, όποια στιγμή αυτό κριθεί αναγκαίο στο τηλέφωνο της εταιρία μας 2294032074 είτε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο info@sunick.gr