Κατασκευαστές

Προμηθευτές

PrestaShop

Όροι χρήσης


H ιστοσελίδα
sunick.gr  είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων, με την επωνυμία  Πετράκης  Νικόλαος , πού εδρεύει στην Ραφήνα Αττικής , στο 26 χλμ της Λεωφόρου Μαραθώνος  , με ΑΦΜ 027772903 και ανήκει στην ΔOY Παλλήνης, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@sunick.gr. H ιστοσελίδα είναι απλή και φιλική στην χρήση της, ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στης ανάγκες του κάθε χρήστη .
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα 
sunick.gr το οποίο βρίσκετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.sunick.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατώτερους Όρους που εδώ διατυπώνονται χωρίς καμιά εξαίρεση. Εάν κάποιος από τους χρήστες δεν αποδέχεται τους Όρους αυτούς, τότε οφείλει να απόσχει από την επίσκεψη  την χρήση της ηλεκτρονικής μας σελίδας , καθώς και από κάθε χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.


Γενικοί όροι 
Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα , όταν κριθεί αυτό αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από της σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος . Οι συμβάσεις μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι στα Ελληνικά
.

Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα 
Η εταιρία μας δεσμεύεται, ως προς την ακρίβεια , την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρία μας αλλά και της συναλλαγές που γίνονται μέσα σε αυτό.


Περιορισμός ευθύνης 
Η εταιρία μας στα πλαίσια των συναλλαγών της, από το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν ευθύνεται και δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης, για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει, από την ακύρωση παραγγελιών , από την μην εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα , αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία, για την διαθεσιμότητα ή μη , τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες, για την μη διαθεσιμότητα αυτών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και της υπηρεσίες , που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας όπως ακριβώς έχουν. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρία αστικώς ή ποινικώς , για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη , που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αίτια που 
έχει σχέση με την λειτουργία ή την χρήση του διαδικτυακού τόπου, σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσα σε αυτόν.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος , συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων , σημάτων , εικόνων , φωτογραφιών , σχεδίων , κειμένων 
κλπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας μας και προστατεύονται με της σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου , του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων . Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή , μεταφορά ή δημιουργία παραγωγής εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το πραγματικό παροχή του ηλεκτρονικού καταστήματος . Η αναπαραγωγή , επανέκδοση , ανακοίνωση , διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση , θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν συναίνεσης με την εταιρία μας . Το όνομα , οι εικόνες τα λογότυπα , που περιγράφουν τον διακριτικό τίτλο της www.sunick.gr αποτελούν αποκλειστικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας , προστατευόμενα από σχετικούς νόμους για την προστασία εμπορικών σημάτων . Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης προς τρίτους.


Ευθύνη χρήστη 
Ο χρήστης – πελάτης , συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιώ της υπηρεσίες , της πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος , όπως ο νόμος προβλέπει . Υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα 
sunick.gr για αποστολή :

1. Αποστολή , δημοσίευση , αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους , οποιοδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιαδήποτε λόγο , προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη εταιρία μας.

2. Αποστολή , δημοσίευση , αποστολή με e-mail ή άλλους τρόπους , οποιαδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών.

3. Αποστολή , δημοσίευση , οποιαδήποτε περιεχομένου, για τα οποία οι χρήστες δεν έχουν κανένα δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο.

4. Αποστολή οποιαδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οπουδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα , εμπορικό μυστικό ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους.

5. Αποστολή , δημοσίευση , αποστολή με mail ή άλλους τρόπους οποιοιδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιαδήποτε άλλους κώδικες , αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή ή πρόκληση βλάβης , την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιασδήποτε λογισμικού ύ υλικού υπολογιστών.

6. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας η των διατάξεων.

7. Παρενόχληση τρίτων με οποιαδήποτε τρόπο.

8 Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. 


Προστασία προσωπικών δεδομένων 
Η εταιρία μας δημιούργησε την παρούσα σελίδα με μοναδικό τρόπο την εξυπηρέτηση των πελατών της . Η ιστοσελίδα 
sunick.gr  είναι απλή και φιλική στο χρήστη ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στης ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση σας είναι σημαντικό να καταλαβαίνετε ότι οι πληροφορίες για να εκτελεσθούν οι παραγγελίες σας πρέπει να είναι ορθές για την σωστή εκτέλεση των παραγγελιών σας και να είστε σίγουροι ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι ασφαλής. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρετε αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχεται , κατά την διάρκεια των παραγγελιών σας στην σελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Οι προσωπικές σας πληροφορίες έχουν σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας, μέσω της ιστοσελίδας μας και χρησιμοποιούνται , για την καλύτερη επικοινωνία με τους χρήστες, ώστε η επικοινωνία με το κατάστημα να είναι πιο ουσιώδες. Η sunick.gr δεν διανέμει προσωπικά δεδομένα ή άλλα στοιχεία που αφορούν χρήστες της προς τρίτους . 
Περιοδικές αλλαγές 
Συνήθως η 
sunick.gr  επεκτείνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της , σε τακτικά χρονικά διαστήματα, σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Οπότε σας συστήνουμε να διαβάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους συνεργασίας, οι οποίες αλλάζουν χωρίς καμία  προειδοποίηση.

Πολιτική επιστροφών

Η εταιρία sunick.gr, υποστηρίζοντας την καλή σχέση μεταξύ των πελατών της και αυτής , σας παρέχει το δικαίωμα επιστροφής ελαττωματικών και ακατάλληλων προϊόντων  ή στην περίπτωση  αποστολής λανθασμένου  προϊόντος, επιστρέφονται στην εταίρεια  με έξοδα δικά μας, αφού διαπιστωθεί ότι όντως το προϊόν είναι ελαττωματικό ή έχει άλλο πρόβλημα. Σας παρέχουμε την δυνατότητα επιστροφής τους αρκεί να τηρείτε ο προβλεπόμενος όρος από την εταιρία μας.

Η εταίρα μας θα αποδέχεται επιστροφές προϊόντων εντός 14 ημερολογιακών  ημερών από την παράδοση του παραλήπτη  και θα πρέπει το προϊόν να είναι στην αρχική του συσκευασία και να συνοδεύεται με το παραστατικό που αποστάλθηκε . Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν θα αντικαταστείτε  με άλλο νέο και σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του ιδίου  θα παρέχετε στον πελάτη άλλο προϊόν ισόποσης αξίας ή σε διαφορετική περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση με άλλο, ο πελάτης θα έχει το δικαίωμα επιστροφής  χρημάτων του , ισόποσης αξίας μαζί με το κόστος μεταφοράς αυτού. Σε περίπτωση που η αγορά έχει πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικού εμβάσματος  , η εταιρία μας θα είναι υπόχρεη να καταθέτη ισόποσο ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό, που θα μας υποδείξει ο κάθε  πελάτης  . Σε περίπτωση που η συναλλαγή έχει γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας , θα ενημερώνεται η εκδότρια  Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής  και η Τράπεζα  με την σειρά της θα κάνει τα προβλεπόμενα που ορίζει ο νόμος , σε ανάλογες περιπτώσεις. Τέλος στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα επιστρεφόμενα είδη  είναι κατεστραμμένα ή  ποσότητα είναι ελλιπής, η εταιρία μας τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη και να προβαίνει μονομερώς και άνευ εταίρου, σε ολικό ή μερικώς συμψηφισμό της αξίας του προϊόντος, έναντι του πελάτη.

Χρεώσεις

Ο πελάτης επιβαρύνεται με κόστος 5 ευρώ ανα αποστολή δέματος και με κόστος 5 ευρώ κατά την επιλογή της πληρωμής με αντικαταβολή.

Για περισσότερες πληροφορίες ή απορίες που τυχόν προκύψουν, είμαστε στην διάθεση σας, όποια στιγμή αυτό κριθεί αναγκαίο στο τηλέφωνο της εταιρία μας 2294032074 είτε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο info@sunick.gr